Κιμάς Κοτόπουλο

Κιμάς Κοτόπουλου απο

Ολοκλ. 6,90 €/κιλο

Φιλέτο 7,90 €/κιλο